Feilmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/mwh6694/public_html/includes/file.phar.inc).

Lørdag 4. januar 2020 ble det avholdt årsmøte i Aktivitetsklubben i Oslo Follo med ca 150 representanter tilstede på Ryen. Det er ca 160 barn som deltar i AK Oslo Follo dette vårhalvåret.

 

Styret hadde følgende punkter på agendaen:

- Vedta budsjett for 1. halvår 2020
- Informasjon om gavebidrag
- Behandle forslag om å innføre lokal medlemsavgift
- Informasjon om sentral AK-avgift
- Aktiviteter i første halvår 2020
- Forsikringer
- Medlemsundersøkelsen 2019

 

Budsjett og kostnader

Budsjettforslaget for vårsesongen er 278.400,-. Kostnader i forbindelse med leie av de forskjellige fasiliteter som AK Oslo Follo benytter utgjør den største utgiftsposten. Med 19 AK-kvelder denne vårsesongen er den totale kostnaden på en kveld 14.653,-, noe som tilsier 1710,- per barn for hele vårsesongen.

Etter en liten spørsmålsrunde ble det avholdt elektronisk avstemming hvor styrets kostnadsforslag ble vedtatt med et klart flertall.  

 

Gaver med mulighet for skattefradrag

Høsten 2019 mottok AK Oslo Follo gaver på 192.550,-. Det ble takket hjertelig for alle som har bidratt med små og store beløp. Dette var helt avgjørende for det gode AK-tilbudet som ble gitt på høstsesongen. 

På årsmøtet ble det informert om hvordan man kan bidra med gaver videre for 2020.  De som ønsket det meldte inn gavebidraget sitt elektronisk. Innbetaling av gavebeløpet som er meldt inn kan gjøres enten via Vipps eller bankoverføring.

Vipps: Søk opp #573804 Aktivitetsklubben, skriv inn gavebeløp, velg lokallag AK Oslo Follo, ved å gå videre kan man legge inn personnummer hvis man ønsker skattefradrag – deretter klar til betaling.
Bankoverføring gjøres til Aktivitetsklubbens gavekonto 1506.27.86199, merkes med fødselsnummer og navnet på lokallaget. 

 

Sentral avgift og lokal medlemsavgift

Medlemmene i Aktivitetsklubben sentralt betaler årskontingent (sentral medlemsavgift) på 75,- per år. Dette sendes som faktura fra AK sentralt. Medlemskapet utløser statlig tilskudd.

Styret i AK Oslo Follo ser behov for et lokalt medlemsregister. I tillegg til oversikt over egen medlemsmasse, kan det være nødvendig å dokumentere medlemskapene ved visse tilfeller. Dette kan dokumenteres med blant annet innbetaling av medlemsavgift. Styret la derfor frem forslag om lokal medlemsavgift for AK Oslo Follo på 50,- per medlem per år. Dette vil komme som eFaktura på vipps. 

Forslaget ble vedtatt med et klart flertall.

 

Aktiviteter

Det er planlagt 19 AK kvelder på vårhalvåret. I tillegg til ordinære samlinger vil disse kveldene inneholde et par fellessamlinger med fokus på BCC´s tros- og verdigrunnlag, felles skidag og helgetur til fjells.

 

Forsikringer i forbindelse med AK aktiviteter og turer

Foreldrene ble informert om at det ikke er tegnet noen ulykkesforsikring for selve aktivitetene i klubben, og at de selv må tegne en privat reiseforsikring eller ulykkesforsikring som dekker dette. 

•       AK er dekket av en generell ansvarsforsikring, som dekker det rettslige erstatningsansvaret 

•       Medlemmene er dekket av dugnadsforsikring – en kollektiv ulykkesforsikring, men utenom dugnadsaktiviteter er ingen dekket av ulykkesforsikring

•       AK Oslo Follo anbefaler familier å ha en helårs reiseforsikring, som også dekker ulykkesforsikring. De aller fleste fritidsaktiviteter er dekket av den vanlige reiseforsikringen. En reiseforsikring kan ha sine begrensninger, og det oppfordres til å gjennomgå sin forsikringsdekning. Man bør også vurdere ulykkesforsikring, barneforsikring ol. 

•       Det er medlemmenes eget ansvar å sørge for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning for alle aktiviteter de deltar på.

 

Medlemsundersøkelse

Styret i AK Oslo Follo har gjennomført en anonym medlemsundersøkelse for å få et inntrykk av foreldrenes opplevelse av AK-tilbudet og barnas trivsel på AK-kveldene. Det var 45 husstander som svarte på undersøkelsen.

Herunder kan vi se noen av svarene.

Om trivsel og miljø:

 

Om økonomi:

 

Styret i AK vil gå nøye gjennom undersøkelsen og vil gjøre tiltak sammen med AK-gruppelederne, slik at AK-tilbudet i Oslo og Follo kan bli enda bedre. Det er 0 toleranse for mobbing og styret ønsker sammen med AK-lederne å se på hva de kan gjøre for at mobbing ikke forekommer. 

Vi ønsker å minne om disse konkrete målene for en AK kveld:

- Hvert enkelt barn blir tatt hjertelig imot med et varmt smil fra en voksen, som kan barnets navn og som vil det aller beste for barnet.

- Hvert barn får mulighet til å mestre en aktivitet som er tilpasset barnets forutsetninger.

- AK bidrar til å styrke gode og sunne verdier.

- Hvert barn skal se tilbake på AK-kvelden som en morsom og spennende kveld, hvor de kjente seg trygge og verdsatt akkurat slik de er.