Feilmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/mwh6694/public_html/includes/file.phar.inc).

 

Lørdag 4. januar kl. 12 avholdes årsmøte for Aktivitetsklubben i Oslo Follo på Ryenstubben 2.

 

I følge vedtektene har alle medlemmer adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være tilstede. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Presentere medlemsundersøkelsen høsten 2019

2. Vedta budsjett for 1. halvår 2020

3. Behandle forslag om å innføre lokal medlemsavgift på kr 50,- for 2020

4. Informasjon om den sentrale AK-avgiften og betydningen denne har for lokallaget

5. Informasjon om aktiviteter første halvår 2020

6. Diverse

 

Underlag for årsmøte

 

Sak 1. Medlemsundersøkelsen høsten 2019

Det ble foretatt en medlemsundersøkelse i desember. Resultatene vil presenteres.

 

Sak 2. Budsjett for 1.halvår 2020

Styret foreslår et halvårsbudsjett basert på samme utregningsmodell som ble benyttet for høsten 2019. Det vil si at hver enkelt AK-kveld har en totalkostnad pr barn på kr 90,- 

Det er for 1. halvår 2020 lagt opp til 19 AK-kvelder frem til sommeren 2020. 

Styrets budsjettforslag for 1. halvår som fremlegges på årsmøte blir da NOK 278 407,- 

Styret foreslår videre at dette finansieres hovedsakelig gjennom gavebidrag i tillegg til det tilskuddet som kommer fra AK-sentralledd. 

 

Sak 3. Lokal medlemsavgift for 2020

Styret forslår at det innføres en lokal medlemsavgift på kr 50,- pr medlem i lokallaget. 

 

Sak 4. Sentral medlemsavgift for 2020

Den sentrale AK-avgiften er et viktig underlag for vårt lokallags økonomiske drift. Hvert enkelt betalende medlem utløser et tilskudd fra sentralt hold. 

 

Sak 5. Aktiviteter for første halvår 2020

Styret gir en kort presentasjon av kommende halvår. 

 

Sak 6. Diverse

Foreløpig ingen saker. Innspill og forslag kan tas muntlig under årsmøte eller sendes inn i forkant til styrets leder, Gjermund Haukelidsæter.