Feilmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/mwh6694/public_html/includes/file.phar.inc).

Lørdag 24.08.2019 ble det avholdt årsmøte i Aktivitetsklubben i Oslo & Follo med ca 120 representanter tilstede på Ryen. 

Styret hadde følgende punkter på agendaen:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste
  2. Velge dirigent
  3. Aktivitetsklubbens årsregnskap 2018
  4. Valg av nytt styret: leder og styremedlemmer
  5. Valg av nye vedtekter
  6. Budsjett høsten 2019  
  7. Informasjon om gaver med skattefradrag
  8. AK program høst 2019

 

Økte kostnader som en konsekvens av flytting

Aktivitetsklubbens årsresultat for 2018 ble presentert med et underskudd på kr 80 121.- Dette skyldes i hovedsak økte leiekostnader etter at AK flyttet sitt faste tilholdssted på Breivoll Gård i Ås kommune sommeren 2018. Vår aktivitet ble derfor lagt til en mer spredt geografisk aktivitet med flere leide fasiliteter, noe som økte leiekostnaden noe. Det er positiv egenkapital og med medlemmenes støtte er det et godt grunnlag for å drive foreningen trygt videre. 

Nytt styre

Styret fremmet forslag om at Dan Vidar Sandersen og Martine Hansson Risnes går ut og Olga Ekholt og Rune Bratlie kom inn. Medlemmene voterte over dette og nytt styre ble enstemmig vedtatt. 

Vedtekter

Aktivitetsklubben i Oslo & Follo har valgt å tilpasse sine vedtekter til Aktivitetsklubben sentralt sine mønstervedtekter. Det ble avholdt avstemning over dette og endring av vedtektene ble vedtatt med full oppslutning. 

Medlemmenes stemme avgjør

Foreningen er basert på medlemmenes engasjement og oppslutning omkring de forslag som presenteres. På grunn av negativt resultat i klubben i 2018 ønsket styret et mer forutsigbart kostnadsbilde og driftsmodell. Derfor ønsket styret at medlemmene tydelig gav uttrykk for hvilket kostnadsnivå foreningen skal ligge på. 

Etter en gjennomgang av erfaringstall og kostnader ifbm leie av aktivitetssteder så ble det votert over budsjettet for høsten 2019 basert på et nivå på 90.- pr barn pr kveld som utgjør 1350.- for 15 AK-kvelder.

Medlemmene fikk diskutere forslaget og det ble avholdt elektronisk avstemming hvor styrets kostnadsforslag ble vedtatt med et sterkt flertall. 

Gaver med mulighet for skattefradrag

Det ble også åpnet for at medlemmene kunne gi gaver til drift av Aktivitetsklubben. Dette kunne de gjøre enten direkte via Vipps eller i etterkant av årsmøte. De av medlemmer som ønsker individuelle korrigeringer av gavebidraget, enten redusere eller øke, har selvsagt full frihet til å gjøre dette. Likeså er det full frihet til å avstå fra å gi gave. Til styrets og medlemmenes glede viser det seg i etterkant at medlemmene frivillig følger opp og i praksis gir sine gaver uten ytterligere oppfordringer. 

Foreningsliv i utvikling

AK årsmøte er en spennende og lærerik arene hvor foreningslivets spilleregler oppleves i praksis. Med så mange engasjerte medlemmer og lojale bidragsytere ser vi med glede på en trygg og demokratisk prosess som gjentas i januar 2020, da for første halvår frem til sommeren.