Tirsdag 6.juni 2017 kl 20:15 avholdes årsmøte i foreningen Aktivitetsklubben Oslo/Follo i Drengestua på Breivoll gård.

Alle medlemmer oppfordres til å møte.

Agenda:

1. Gjennomgang av årsmelding 2016

2. Gjennomgang av regnskapet 2016

3. Valg av styre

4. Gjennomgang av budsjett for 2017.

5. Eventuelt

 

Vennlig hilsen

Styret for Aktivitetsklubben Oslo/Follo

 

Reidun Olsen                              L.Gjermund Haukelidsæter

Styremedlem                              Styreleder